PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

2022-09-22

W naszym przedszkolu realizowany jest "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów. Środki finansowe pozyskane z programu przeznaczone są na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.

Placówka uzyskała  środki z dotacji w wysokości 3000 złotych oraz wykorzystała środki własne w wysokości 750 złotych, za które zakupiono najnowsze pozycje literatury dziecięcej.

logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
zamknij