PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8:00 - 13:00, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

 

Opłaty za przedszkole przelewamy na poniższy numer konta bankowego:
75 1020 2528 0000 0002 0448 1370 

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 29 1020 2472 0000 6202 0604 2974

 

 

zamknij