PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8:00 - 13:00, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

 

Opłaty za przedszkole przelewamy na poniższy numer konta bankowego:
75 1020 2528 0000 0002 0448 1370 

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 29 1020 2472 0000 6202 0604 2974

 

 

pdf
plik pdf - 46.9 KB

z dnia 25.06.2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 50 w Rybniku

pdf
plik pdf - 267.5 KB

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik

zamknij