PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Przedszkole nr 50 w Rybniku
44-251 Rybnik
ul. Sztolniowa 29c


telefony:
32 440 77 26 - intendent
32 440 77 25 - sekretariat


email: p50rybnik@interia.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych Aleksandra Wengerska
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: p50rybnik@interia.pl

 

zamknij