PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

 

 

ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Uwaga Rodzice! Od dnia 03.03.2021r. należy osobiście dostarczyć wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu przedszkola.


Informujemy, że w dniach od 1 marca br. godz. 8:00 do 11 marca br.
do godz. 15:00 należy składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania na stronie naborowej dla rodziców pod adresem: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl


Wypełniony wniosek podpisany przez obojga rodziców/opiekunów wraz z załącznikami (oświadczenia) należy składać w przedszkolu do skrzynki podawczej umieszczonej na stoliku w wiatrołapie budynku.


W przypadku braku możliwości wrzucenia do przedszkolnej skrzynki, skan wniosku (wszystkie dokumenty należy umieścić w jednym pliku) można przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola: p50rybnik@interia.pl 
W temacie wiadomości należy wpisać słowo „Wniosek”.


Przypominamy, że Witryna Naborowa dla rodziców zostanie uruchomiona w dniu 1 marca br. o godz. 8:00.

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji "Wirusoochrona"
organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego!


Drodzy rodzice!

Informujemy, że w dniach

od 11 luty od godz. 8:00 do 19 luty do godz. 12:00

należy składać Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022.

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka REKRUTACJA), wydrukować i w przedszkolu wrzucić do skrzynki podawczej grupy swojego dziecka.

Druki Deklaracji będą dostępne na stronie internetowej przedszkola
od 11 lutego br.

Deklarację powinni podpisać oboje rodzice/opiekunowie prawni,

chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe. W deklaracji należy wpisać realne, rzeczywiste godziny pobytu dziecka w przedszkolu tak, żeby nie zachodziła potrzeba dokonywania zmian.

W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022, prosimy o wypełnienie Deklaracji o braku kontynuowania wychowania przedszkolnego. Te deklaracje również należy wrzucić do skrzynki podawczej grupy swojego dziecka (na dokumencie obowiązuje również podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych).

Nieprzekraczalny termin składania deklaracji o kontynuacji upływa w dniu 19 luty o godz. 12:00.

Dziękujemy Przedszkolakom za udział w konkursie!

Wyniki po kliknięciu "czytaj więcej"

Zmiana konta Rady Rodziców P-50

Drodzy rodzice! Informujemy, że zmienił się numer konta Rady Rodziców. Poniżej podajemy nowy numer:

29 1020 2472 0000 6202 0604 2974


Stare konto jest już nieaktualne, zostało już usunięte.

Ważne!
BARDZO PROSIMY RODZICÓW O UWAŻNE DOKONYWANIE WPŁAT ZA ŻYWIENIE I NIEWPŁACANIE ICH NA KONTO RADY RODZICÓW, PONIEWAŻ GENERUJE TO DLA NAS
WIELE PROBLEMÓW KSIĘGOWYCH.

Praca przedszkola w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni od 2.08 – 13.08.2021, podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Drodzy rodzice, w Rybniku działa Miejska Linia Telefoniczna – Rybnicki Telefon Seniora, obsługiwany przez seniorów-wolontariuszy.

Jeśli znacie seniorów, Waszych rodziców i dziadków czy sąsiadów, którym brakuje rozmów, czują się samotni w czasie pandemii, przekażcie im proszę ten numer telefonu. Od poniedziałku do piątku od 10.00 – 14.00 pod numerem telefonu 32 78 47 874 czekają tam życzliwi seniorzy-wolontariusze, którzy chętnie wysłuchają swoich rozmówców, podpowiedzą, jak radzić sobie w tym trudnym czasie oraz w razie potrzeby przekażą niezbędne informację np. kto może pomóc im zrobić zakupy oraz o innych ważnych dla seniorów sprawach.

Zależy nam by nasi seniorzy byli zaopiekowani, a wiemy, jak bardzo rozmowa z drugim człowiekiem jest potrzebna.

Dziękujemy za włączenie się do akcji!

Rodzice! Po kliknięciu "czytaj więcej" w galerii znajdziecie przydatne informacje na temat bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z internetu oraz poradnik o ustaleniu domowych zasad ekranowych, które są ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci.

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Informujemy rodziców, że w poniedziałek, tj. 9 listopada 2020r., Przedszkole nr 50 w Rybniku wznawia zajęcia stacjonarne dla dzieci.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE DLA NASZEGO WSPÓLNEGO DOBRA NA TERENIE PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZEK I BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH DRÓG KOMUNIKACYJNYCH!

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym skierowanym do rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Regulamin znajduje się w galerii po kliknięciu czytaj więcej.

Uwaga!

Informujemy, że decyzją Sanepidu oraz Organu Prowadzącego

z powodu absencji pracowników
Przedszkola nr 50 w Rybniku zajęcia
zostają zawieszone w dniach

2 - 6.11.2020r.

PILNE!

Zajęcia w naszym przedszkolu zostają ZAWIESZONE (na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, Nr 6, poz.1166)

Zajęcia zostają zawieszone w terminie 2 - 6 listopada 2020 r.

Na podstawie § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego,

informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich oddziałach przedszkolnych w naszej placówce w okresie od 23 – 30 października 2020r. ze względu na sytuację epidemiologiczną, która zagraża zdrowiu dzieci.

Jednocześnie informuję, że w okresie od 23.10 do 26.10.2020r. nadzorem epidemiologicznym objęte są cztery grupy przedszkolne: Tygryski, Mali odkrywcy, Gwiazdki, Biedronki.

W okresie obejmującym zawieszenie zajęć kształcenie będzie odbywało się w formie zdalnej w sposób ustalony z poszczególnymi wychowawcami grup.

W związku z zawieszeniem zajęć informuję rodziców o przysługującym prawie do zasiłku opiekuńczego.

Przydatne linki:
Prawo do zasiłku opiekuńczego i okres przysługiwania
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Życzę wszystkim dużo zdrowia i szybkiego powrotu do naszego przedszkola!

 

Logowanie dla rodziców do platformy e-przedszkole

Na stronie www.eprzedszkole.com.plw zakładce „dla rodziców” należy utworzyć swój profil podając adres email i tworząc hasło, podać numer telefonu (obowiązkowy, ułatwi nam kontakt z Państwem).

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy dodać dziecko i podać jego pesel oraz numer karty. Należności otrzymają Państwo drogą mailową. Można również sprawdzić je w zakładce „NALEŻNOŚCI”. Nie należy wpłacać kwot z kolorem niebieskim i zielonym z zestawień po stronie prawej, gdyż nie są to finalne rozliczenia. Termin płatności upływa 15-dnia każdego miesiąca.

Najnowsze informacje o koronawirusie dostępne po kliknięciu "czytaj więcej"

zamknij