PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

2024/2025

DEKLARACJE SKŁADA SIĘ W TERMINIE OD 12 DO 23 LUTEGO BR.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 50 w Rybniku dla rodziców dzieci 3-, 4- i 5-letnich z naszego przedszkola.

pdf
plik pdf - 54.8 KB

Deklaracja o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 50 w Rybniku dla rodziców dzieci 3-, 4- i 5-letnich z naszego przedszkola.

pdf
plik pdf - 55.4 KB

 

 

Od 4 do 15 marca rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

pdf
plik pdf - 58.6 KB

   

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025

        

zamknij