PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Rekrutacja

_______________________________

 

 


Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli

W dniu 23 czerwca (o godz. 9.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla
dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców
będzie jeszcze 235 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić
w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) korzystając z witryny
naborowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 
Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których
przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.
Najlepiej wybrać trzy przedszkola!

________________________________________


Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 50 w Rybniku.

 

Bardzo ważne!
Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 12 do 19 czerwca br. (do godz. 12.00).
Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożone w przedszkolu (skrzynka podawcza w wiatrołapie)do którego zakwalifikowało się dziecko. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

Druk potwierdzenia do pobrania TUTAJ


__________________________________________WZNOWIONY NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice 

Przekazujemy zarządzenie nr 226/2020 PM (klik) zmieniające harmonogram naboru do przedszkoli.

Zwracamy uwagę, że rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, w terminie od 5 do 18 maja br. 

 

Deklaracja może być przesłana elektronicznie na mail p50rybnik@interia.pl (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu do skrzynki pocztowej w wiatrołapie przedszkola (zamieszczona na ścianie z lewej strony).
Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

Zamieszczamy też formularz deklaracji do pobrania.

 

 

Rusza nabór do przedszkoli!

Drodzy rodzice!


Informujemy, że w dniach od 26 maja godz. 9:00 do 4 czerwca br. do godz. 15:00 należy składać wnioski o  przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania na stronie naborowej dla rodziców pod adresem: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony wniosek podpisany przez obojga rodziców/opiekunów wraz z załącznikami (oświadczenia) należy składać w przedszkolu do skrzynki podawczej umieszczonej w wiatrołapie budynku.

W przypadku braku możliwości wrzucenia do przedszkolnej skrzynki, skan wniosku (wszystkie dokumenty należy umieścić w jednym pliku) można przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola: p50rybnik@interia.pl

W temacie wiadomości należy wpisać słowo „wniosek”.

Przypominamy, że Witryna Naborowa dla rodziców zostanie uruchomiona w dniu 26 maja br.o godz. 9:00.

zamknij