PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

2022/2023

pdf
plik pdf - 47.6 KB

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO!

Drodzy rodzice!

Informujemy, że w dniach

od 7 luty od godz. 8:00 do 14 luty do godz. 12:00

należy składać Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2022/2023.

Deklaracja będzie do pobrania tutaj w zakładce REKRUTACJA,  należy ją wydrukować i w przedszkolu wrzucić do skrzynki podawczej grupy swojego dziecka.

Druki Deklaracji będą dostępne na stronie internetowej przedszkola od 7 lutego br.

Deklarację powinni podpisać oboje rodzice/opiekunowie prawni,

chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

W deklaracji należy wpisać realne, rzeczywiste godziny pobytu dziecka w przedszkolu tak, żeby nie zachodziła potrzeba dokonywania zmian. W tym celu prosimy o przeanalizowanie obecnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ w wielu przypadkach godziny faktycznego pobytu dziecka znacznie się różnią od zdeklarowanych.

W miesiącu wrześniu nie będzie możliwości dokonania jakich kolwiek zmian.

W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023, prosimy o wypełnienie Deklaracji o braku kontynuowania wychowania przedszkolnego. Te deklaracje również należy wrzucić do skrzynki podawczej grupy swojego dziecka (na dokumencie obowiązuje również podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych).

Nieprzekraczalny termin składania deklaracji o kontynuacji lub rezygnacji upływa w dniu 14 luty o godz. 12:00.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

 

Nabór do szkoły podstawowej rozpoczyna się dnia 1 marca o godz. 8:00, a kończy w dniu 18 marca o godz. 15:00

 

Drodzy Rodzice - 22 lutego br. rusza nabór do przedszkoli!


Informujemy, że w dniach od 22 lutego 2022r. godz. 8:00 do 10 marca br. 2022r.
do godz. 15:00 należy składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Wnioski wraz z załącznikami są zamieszczone na stronie naborowej dla rodziców pod adresem:
www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Wypełniony wniosek podpisany przez obojga rodziców/opiekunów wraz z załącznikami (oświadczenia) należy składać w siedzibie przedszkola.
W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku do przedszkola z bardzo ważnych powodów, skan wniosku (wszystkie dokumenty należy umieścić w jednym pliku) można przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola: p50rybnik@interia.pl 
W temacie wiadomości należy koniecznie wpisać słowo „Wniosek”.
Przypominamy, że Witryna Naborowa dla rodziców zostanie uruchomiona w dniu 22 luty br. o godz. 8:00.


Poniżej podajemy ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. Przed zaznaczeniem kryterium dotyczącym obwodu szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole wskazane na I miejscu proszę o sprawdzenie czy jest to obwód szkoły, czy też nie- pojawia się bowiem bardzo dużo błędów w tym zakresie.

Do obwodu w/w szkoły należą ulice:

Cedrowa, Cyprysowa, Ksawerego Dunikowskiego, Grabowa, Jasna, Jana Karskiego, Anieli Krzywoń, Stanisława Małachowskiego numery nieparzyste od 69, Nowomiejska, Patriotów od nr 32 do 50, Rajska numery parzyste od 24 do 72 i nieparzyste od 29 do 51, Mariana Rejewskiego, Prof. Tomasza Strzembosza, Gen. Stanisława Szeptyckiego, Sztolniowa.

Pozostałe ulice nie należą do obwodu w/w szkoły.

Pozostałe obwody szkół można znaleźć w Uchwale nr 800/XLII/2022 Rady Miasta Rybnika dnia 20 stycznia 2022r.

Częstym błędem jest wpisywanie złego powiatu. W miejscu, w którym należy wpisać powiat, wpisujemy Miasto Rybnik, a nie powiat rybnicki.

We wniosku wypełniamy wszystkie pola, nie tylko te, które są wymagane.

Podczas wypełniania wniosku naborowego, proszę zwrócić szczególną uwagę na dokumenty, które potwierdzają spełnienie zaznaczanych przez Państwa kryteriów (należy je dostarczyć wraz z wnioskiem).

Aby uniknąć błędów i konieczności poprawiania wniosku, bardzo proszę o zapoznanie się wpierw z informacjami dla rodziców i dokumentami zamieszczonymi w witrynie naborowej – koniecznie!!!

 

 

 

2021/2022

zamknij