PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Drodzy Rodzice! Na czas edukacji zdalnej poniżej zamieszczamy
ćwiczenia oddechowe i logopedyczne dla dzieci.

Karty pracy, propozycje znajdują się poniżej.

Pani Kasia Sz. i Pani Kasia K. 

Pozdrawiamy :) 

Opóźniony rozwój mowy

Karty pracy w galerii poniżej

Głoski ciszące

Karty pracy w galerii poniżej

Głoski syczące

Karty pracy w galerii poniżej

Głoski szumiące

Karty pracy w galerii poniżej

Głoski "k" i "g"

Karty pracy w galerii poniżej

Głoska "r"

Karty pracy w galerii poniżej

Gimnastyka buzi i języka

Karty pracy w galerii poniżej

Cel ćwiczeń: usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych

Ćwiczenia oddechowe

Cele ćwiczeń:

• wzmacnianie i wykorzystanie siły mięśni oddechowych
• zwiększanie pojemności płuc
• wyrobienie oddechu przeponowego
• doskonalenie umiejętności rozróżniania  fazy wdechu i wydechu
• wyrobienie umiejętności pełnego, szybkiego wdechu i wydłużenia fazy wydechowe

Propozycja ćwiczeń oddechowych:

zamknij