PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach
zdjęcia przedszkola w 4 porach roku

Przedszkole nr 50 w Rybniku zlokalizowane jest przy ul. Sztolniowej 29c w dzielnicy Boguszowice Stare. Nowy budynek przedszkola oddany został do użytku w 2016 roku. Jest to duży, nowoczesny, parterowy obiekt o powierzchni ponad 1800m2. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego, schludnego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym, rozdzielnią posiłków, magazynem leżaków, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, oraz meble dostosowane do wieku dzieci. Z każdej sali jest wyjście na taras i podwórko przedszkolne. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić na efektywnie wyposażonych placach zabaw. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki. Placówka jest czynna w godzinach od 6:30 do 16:30. 
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Przedszkole wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. Zaangażowanie dyrekcji, kadry pedagogicznej i personelu sprzyja rozwojowi placówki i wypracowaniu strategii jej działania na miarę Przedszkola XXI wieku.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA
⦁ Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
⦁ Placówka kształtuje postawy prospołeczne i proekologiczne.
⦁ Rozwija aktywność twórczą wychowanków zgodnie z ich zainteresowaniami
i możliwościami rozwojowymi.
⦁ Praca dydaktyczno – wychowawcza w przedszkolu uwzględnia indywidualny rozwój dziecka.
⦁ Współdziała z rodzicami w celu zapewnienia wychowankom harmonijnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach; wspomaga rodziców w ich działaniach wychowawczo – pedagogicznych.
⦁ Uświadamia i rozwija poczucie więzi rodzinnej u wychowanków.
⦁ Rozwija poczucie przynależności narodowej i europejskiej.
⦁ Kształtuje prawidłowe nawyki prozdrowotne i higieniczne.
⦁ Współpracuje z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym.
⦁ Dba o rozpowszechnienie działalności placówki w środowisku.
⦁ Jest otwarte na potrzeby naszego środowiska.
⦁ W przedszkolu stale podnosi się kwalifikacje kadry pedagogicznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych wychowanków.

zamknij