PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach
2021-03-29

Bardzo ważne – Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 30.03. godz. 8:00 do 12.04.godz. 15:00. Potwierdzeniemoże być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożone w przedszkolu. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

Druk potwierdzenia do pobrania TUTAJ

zamknij