PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Logowanie dla rodziców do platformy e-przedszkole

2020-08-28

Na stronie www.eprzedszkole.com.plw zakładce „dla rodziców” należy utworzyć swój profil podając adres email i tworząc hasło, podać numer telefonu (obowiązkowy, ułatwi nam kontakt z Państwem).

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy dodać dziecko i podać jego pesel oraz numer karty. Należności otrzymają Państwo drogą mailową. Można również sprawdzić je w zakładce „NALEŻNOŚCI”. Nie należy wpłacać kwot z kolorem niebieskim i zielonym z zestawień po stronie prawej, gdyż nie są to finalne rozliczenia. Termin płatności upływa 15-dnia każdego miesiąca.

zamknij