PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach
2021-04-15

W dniu 22 kwietnia (o godz. 8.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 270 miejsc. Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola, musi to zrobić w terminie od 22 kwietnia do 29 kwietnia (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić również dzieci, które do 31 sierpnia br. ukończą 2,5 roku (dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2019 roku).
Wybieramy trzy przedszkola! We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

zamknij