PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

2020-05-29

Praca Przedszkola w okresie wakacyjnym

Zmiana organizacji pracy przedszkoli w lipcu
i sierpniu 2020 r. zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni (nasze przedszkole będzie nieczynne w okresie od 3.08 – 14.08.2020), podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Od poniedziałku tj. od 1 czerwca do 15 czerwca prosimy o zgłaszanie dzieci na okres wakacyjny bezpośrednio dzwoniąc do przedszkola na numer 32 440 77 25.


Przedszkole jest czynne w wakacje w okresie od 01.07 – 31.07 oraz 17.08 – 31.08.2020
w godzinach od 6.30 – 16.30.

 

zamknij