PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

2020-05-28

Informujemy rodziców, którzy zdeklarowali konieczność posłania dziecka do przedszkola, że od poniedziałku 1 czerwca przedszkole wznawia działalność opiekuńczą. Zobowiązujemy rodziców do zapoznania się z wyżej zamieszczoną procedurą bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID19 (od strony nr 14)

Opieka w przedszkolu będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi i zaleceniami GIS.


Informujemy również, że nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne dla dzieci pozostających w domach.


Rodzice w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Prosimy rodziców o wypisanie powyżej zamieszczonego oświadczenia stanowiącego załącznik do procedury bezpieczeństwa i dostarczenia do Przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka.

zamknij