PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika i okolic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie rekomenduje otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższą informację Prezydent Miasta podjął decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte przed 25 maja.

 

O kolejnych decyzjach będziemy państwa informować na bieżąco

 

Rodzicom dzieci do lat 8 należy się zasiłek opiekuńczy
(wniosek do pobrania na stronie https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy)

Informujemy rodziców, którzy zdeklarowali konieczność posłania dziecka do przedszkola, że od poniedziałku 1 czerwca przedszkole wznawia działalność opiekuńczą. Zobowiązujemy rodziców do zapoznania się z wyżej zamieszczoną procedurą bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID19 (od strony nr 14)

Praca Przedszkola w okresie wakacyjnym

zamknij