PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach
Nabór do przedszkola

Ważne informacje dotyczące kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz naboru na rok szkolny 2023/2024 znajdują się w zakładce Rekrutacja

Przypominamy, że od 13.02.2023r. godz. 8:00 do 24.02.2023r. godz. 12:00 trwa składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola. Podpisane przez oboje rodziców deklaracje składamy w godzinach od 7 do 15:00 w kancelarii przedszkola, zaś po godzinie 15:00 prosimy o wrzucanie ich do skrzynki pocztowej w wiatrołapie przedszkola.

Przypominamy, że na terenie Miasta Rybnika działa 5 punktów nieodpłatnego poradnictwa, w tym 3 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie. W ramach dyżurów świadczona jest pomoc prawna także specjalistyczna z zakresu prawa rodzinnego, karnego i mediacji.

Zapisy na porady prawne prowadzone są w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika pod numerem telefonu: 32 43 92 239 lub mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl

zamknij