PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Ważne informacje dotyczące kontynuacji wychowania przedszkolnego
oraz naboru na rok szkolny 2022/2023 znajdują się w zakładce Rekrutacja

zamknij