PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach
Kontynuacja wychowania przedszkolnego!


Drodzy rodzice!

Informujemy, że w dniach

od 11 luty od godz. 8:00 do 19 luty do godz. 12:00

należy składać Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022.

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka REKRUTACJA), wydrukować i w przedszkolu wrzucić do skrzynki podawczej grupy swojego dziecka.

Druki Deklaracji będą dostępne na stronie internetowej przedszkola
od 11 lutego br.

Deklarację powinni podpisać oboje rodzice/opiekunowie prawni,

chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe. W deklaracji należy wpisać realne, rzeczywiste godziny pobytu dziecka w przedszkolu tak, żeby nie zachodziła potrzeba dokonywania zmian.

W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022, prosimy o wypełnienie Deklaracji o braku kontynuowania wychowania przedszkolnego. Te deklaracje również należy wrzucić do skrzynki podawczej grupy swojego dziecka (na dokumencie obowiązuje również podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych).

Nieprzekraczalny termin składania deklaracji o kontynuacji upływa w dniu 19 luty o godz. 12:00.


Informujemy, że w dniach od 1 marca br. godz. 8:00 do 11 marca br.
do godz. 15:00 należy składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania na stronie naborowej dla rodziców pod adresem: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

zamknij