PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Przypominamy rodzicom dzieci 6-letnich, którzy w tym roku szkolnym ukończyli edukację przedszkolną o konieczności zwrócenia kart wejście-wyjście. Karty można wkładać do skrzynki pocztowej. Dziękujemy!

zamknij