PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Aktualności

Na przełomie października i listopada odbył się w naszym przedszkolu
MIĘDZYNARODOWY KONKURS "POCZTÓWKA Z REGIONU”. 
Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, zwycięzcom gratulujemy!
Wyniki po kliknięciu czytaj więcej.

Nasze przedszkole wzięło udział w projekcie „Nie tylko 100 laleczek na 100-lecie Niepodległości”, którego celem było wspieranie postaw patriotycznych dzieci od najmłodszych lat, przybliżenie dzieciom historii związanej z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę oraz zaangażowanie dzieci w organizację lokalnych obchodów z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. 

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Projekt zakłada specjalistyczne działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych. W ramach projektu świadczone będą usługi wsparcia rodziny, jako pakiet kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, terapie, mediacje, wsparcie prawne, działania terapeutyczne (indywidualne i grupowe), warsztaty dla rodzin i dzieci, grupy wsparcia.

Działania będą realizowane w powstałym Centrum Usług Wsparcia i Rozwoju Rodziny.

 

Oferujemy Państwu m. in.:
·         terapię klientów indywidualnych i par (konsultacje interwencyjne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych)
·         terapię rodzinną (forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności, ale również jego rodzinę)
·         terapię dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne
·         grupę wsparcia dla osób w kryzysie (głównie związanym z pojawieniem się choroby w rodzinie lub niepełnosprawności)
·         warsztaty rozwojowe (m. in. więzi i systemu więzi, wspierania zdrowia i procesu zdrowienia, rozwojowe dla matek i nastolatek)
·         warsztaty szkoleniowe „Szkoła dla rodziców”


Szczegółowe formy wsparcia oraz wykaz osób, które mogą skorzystać z poszczególnych zajęć zamieszczamy w załącznikach po kliknięciu czytaj więcej.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za włączenie się w ekologiczną akcję zbiórki makulatury. Z radością informujemy, iż udało nam się zebrać 600 kg makulatury. Zachęcamy do zbierania odpadów w domu. Wkrótce zostanie wyznaczona kolejna data składowania makulatury w naszym przedszkolu.

zamknij